Kary za jazdę po alkoholu

Kary za jazdę po alkoholu

Niestety w dalszym ciągu pijani kierowcy stanowią istną plagę na drogach. Polskie prawo nie przewiduje dla nich żadnych taryf ulgowych. Jazda pod wpływem alkoholu wiąże się z pewnymi konsekwencjami i może skończyć się nie tylko karą grzywny, punktami karnymi i utratą prawa jazdy, ale również karą pozbawienia wolności.

Ile kierowcy mogą mieć promili w wydychanym powietrzu?

Można rozróżnić według prawa aż 3 grupy kierowców. Pierwszą grupą są kierowcy trzeźwi, a więc osoby, u których wynik badania alkomatem wyniósł od 0,0 do 0,19 promila. Takie osoby nie poniosą więc żadnych konsekwencji. Do drugiej grupy zalicza się kierowców, u których badanie wydychanego powietrza dało wynik od 0,2 do 0,5 promila. Jest to wówczas wykroczenie, jakiego dopuścił się kierowca i poniesie on w związku z tym karę. Ostatnią grupą są osoby, u których badanie urządzeniem dało wynik powyżej 0,5 promila. Taka ilość alkoholu traktowana jest już jak przestępstwo i wiąże się z surowszymi konsekwencjami.

Kary za jazdę po alkoholu

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu uzależnione są od stężenia alkoholu we krwi kierowcy. Taka osoba będzie musiała liczyć się z kłopotami już od stanu po spożyciu alkoholu, ponieważ jest to już uznawane za wykroczenie. Takie wykroczenie karane jest 10 punktami karnymi, grzywną w wysokości od 50 do 5000 złotych albo aresztem do 30 dni, ponadto na kierowcę zostaje nałożony zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli chodzi o kierowcę, u którego wynik ukazał powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, jest on uznawany za przestępcę. Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości grozi 10 punktami karnymi, grzywną zależną od osiąganych dochodów, sankcją od 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, karą pozbawienia wolności do 2 lat oraz zakazem prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata.

Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy jest dla kierowcy jedną z dotkliwszych kar. Jeśli funkcjonariusz podczas badania alkomatem stwierdzi obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, wtedy w praktycznie każdym przypadku zatrzyma prawo jazdy takiej osoby. O możliwości odzyskania prawa jazdy decyduje całe postępowanie. Jeśli wyrok zostanie warunkowo umorzony, wówczas będzie to o wiele krótszy czas aniżeli w przypadku wyroku z zawieszeniem. Ponadto można wnieść zażalenie i odwołać się od postanowienia w przedmiocie zabrania prawa jazdy.

Kierowcy zostanie zatrzymane prawo jazdy jeśli:

  • jest w stanie po użyciu alkoholu albo stanie nietrzeźwości
  • znajduje się pod wpływem środka odurzającego (dopalacze, narkotyki itp.)
  • jeśli zostało wydane postanowienie albo decyzja o zatrzymania prawa jazdy kierowcy np. przez brak blokady alkoholowej
  • jeśli popełnił przestępstwo albo wykroczenia, które może prowadzić do zakazu prowadzenia pojazdów

Jazda pod wpływem alkoholu a recydywa

W przypadku recydywy kary za jazdę pod wpływem alkoholu są o wiele surowsze. Tacy kierowcy muszą liczyć się z karą grzywny w wysokości 10 tys. złotych i możliwą karą więzienia na 5 lat. Jeśli jednak podczas takiej jazdy doprowadzą do wypadku, wówczas kara więzienia może wynieść 12 lat. Ponadto, pijani kierowcy recydywiści utratą prawo jazdy niekiedy dożywotnio. Sąd określi wymiar kary i ustali ewentualne dodatkowe sankcje.

Pijany kierowca a spowodowanie wypadku

Kary surowsze są również dla kierowców, którzy pod wpływem alkoholu doprowadzili do wypadku. Jeśli dana osoba jest odpowiedzialna za wypadek, w którym doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy śmierci osoby poszkodowanej, wówczas sąd orzeknie obowiązkowo karę pozbawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Zobacz także:

Jak odzyskać prawo jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy

 

Przeczytaj również

Dodaj komentarz