Jakie ładunki transportują przewoźnicy?

transport towaru

Przewoźnik jest podmiotem świadczącym usługi przewozu osób oraz rzeczy zgodnie ze specyfiką ładunku oraz wymaganiami klienta. Środek transportu oferowany przez przewoźnika musi być dostosowany do rodzaju transportowanego ładunku tak, aby zapewnić optymalne warunki i bezpieczeństwo całego procesu.

Jakie ładunku transportują przewoźnicy i jakie środki transportu są przez nich do tego wykorzystywane?

Czym jest ładunek dla przewoźnika?

Z definicji ładunkiem nazywa się wszystkie towary umieszczane w części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków oraz które nie są zamocowane do pojazdu na stałe.

Są to również wszystkie przedmioty umieszczone na nośnikach ładunku takich jak kontenery, skrzynie czy nadwozia wymienne. Każdy ładunek charakteryzują indywidualne cechy fizyczne, chemiczne lub biologiczne, które należy wziąć pod uwagę organizując transport ładunku.

Tak więc dla przewoźnika ładunek to nic innego, jak przewożone przez niego towary będące przedmiotem umowy przewozowej zawartej między przewoźnikiem a zleceniodawcą.

Klasyfikacja ładunków oraz środki transportu dla ładunków

Klasyfikacja transportowa ładunków to zadanie, które musi zostać wykonane przez organizatora transportu w celu zaplanowania bezpiecznego i optymalnego transportu towarów. Klasyfikacja może opierać się na wielu czynnikach. Są to między innymi:

 • naturalna podatność przewozowa – wrażliwość na warunki i czas transportu (np. ładunki niebezpieczne),

 • techniczna podatność przewozowa – wrażliwość na właściwości wewnętrzne (np. gazy, płyny, ciała stałe),

 • podstawowy sposób załadunku (np. napełnianie, nasypywanie, podnoszenie ładunku),

 • wielkość ładunków (np. drobne, cało pojazdowe, ponadgabarytowe),

 • ekonomiczna podatność ładunku (np. mało, średnio lub wysokowartościowe).

Na podstawie tak przeprowadzonej analizy decyduje się między innymi o wyborze odpowiedniego środka transportu.

Środki transportu dzieli się ze względu na bardzo różne kryteria, jednak podstawowym podziałem jest podział ze względu na gałąź transportu, gdzie wyróżnia się:

 • transport morski,

 • transport śródlądowy,

 • transport kolejowy,

 • transport drogowo- samochodowy,

 • transport lotniczy,

 • transport rurociągowy.

Czym są ładunki całopojazdowe?

Ładunek całopojazdowy (z ang. full truck load) to taki ładunek, który wypełnia całą powierzchnię ładunkową pojazdu.

W branży TSL termin ten może być rozumiany dwojako. Taki ładunek może oznaczać warunki przewozu określające, że ładunek zapełni całkowita przestrzeń ładunkową pojazdu.

To podejście zawiera w sobie pewne ograniczenia związane z faktyczną ładownością pojazdu, która często określana jest na przykład na podstawie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia pojazdu.

Drugie podejście do tego terminu zakłada natomiast po prostu wynajęcie przez zleceniodawcę całej przestrzeni auta, która w praktyce nie musi być całkowicie wykorzystana. Nie brane są również pod uwagę ograniczenia związane z obciążeniem pojazdu.

Na czym polega ładunek częściowy?

Ładunek częściowy (z ang. Less-than-Truck-Load) z założenia tylko częściowo wykorzystuje dostępną przestrzeń ładunkową pojazdu. Taki ładunek określany jest i szacowany na podstawie takich informacji jak wielkość przesyłki, specyfika ładunku lub inne wymagania transportowe.

W celu optymalizacji transportu często łączy się kilka ładunków częściowych. Organizacja takich transportów jest jednak dość skomplikowana i czasochłonna, dlatego nie sprawdzi się na przykład w przypadku branży FMCG.

Ładunki powrotne i eliminacja pustych przebiegów

Ładunek powrotny to taki, który został załadowany po dostarczeniu i rozładowaniu pierwotnego transportu w jego miejscu docelowym. Znalezienie ładunku powrotnego pozwala wyeliminować puste przebiegi, które odpowiadają za największe straty i zwiększyć efektywność całego procesu.

Taki ładunek jest najczęściej ładunkiem częściowym, a więc nie zajmuje całkowitej przestrzeni pojazdu. Pozwala jednak na optymalizację ekonomiczną powrotu i niegenerowanie strat.

Jeśli szukasz możliwości tranposrtu na ładunki powrotne, to warto sprawdzić ofertę firmy M&W Spedition pod tym adresem https://www.mw-spedition.com/przewoznik/ladunki-dla-przewoznikow/. Firma oferuje stałe zlecenia transportowe w tym ładunki powrotne dla sprawdzonych przewoźników.

Przewoźnicy oferują usługi związane z transportem różnorodnych ładunków, w zależności od możliwości i posiadanych środków transportu.

Na terenie Polski najczęściej transportowane są takie ładunki jak materiały budowlane, żywność czy meble. Najważniejszym zadaniem podczas organizacji przewozu ładunku jest odpowiednie dopasowanie środka transportu do wymagań i właściwości transportowanych towarów, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa transportu.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz