Wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym w branży technologicznej

branza technologiczna

Gospodarka o obiegu zamkniętym nie jest synonimem recyklingu – recykling to tylko jej część. Produkty powinny być projektowane z założeniem, że zapewnia się dłuższą ich żywotność, zmniejsza ilość odpadów i zbyt szybką potrzebę ponownego przetwarzania zużytych części, co jest bardzo energochłonne. Oczywiście recykling ma bardzo duże znaczenie, ale produkując i kupując produkty, które nie są trwałe negatywnie wpływamy na środowisko naturalne.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga holistycznego podejścia zarówno ze strony rządów, jak i przedsiębiorstw, które chcą odejść od tradycyjnej kultury liniowej. Kluczem do tego jest przede wszystkim unikanie produkcji części i urządzeń nieprzetwarzalnych i projektowanie produktów pod kątem długowieczności.

– Urządzenia i produkty Lexmark celowo są zaprojektowane tak, aby działały przez siedem lat lub więcej, co znacznie przekracza średnią dla branży. Są doskonałą inwestycją biznesową. Zapewniamy nie tylko dużo dłuższą żywotność naszych urządzeń, ale też mniejszą ilość interwencji technicznych, a także usługi, które wspierają oszczędzanie energii i zużycia materiałów co przekłada się na oszczędności finansowe i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne – mówi Skarbimir Mateńko, Supplies Business Manager Lexmark International Polska.

Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na zasadach przeprojektowania systemu negatywnych oddziaływań zewnętrznych, takich jak odpady i zanieczyszczenia; utrzymywania produktów i materiałów w najwyższej użyteczności, oraz regeneracji systemów naturalnych. Model ten jest cyrkularny, ponieważ produkty i materiały pozostają w użyciu dłużej, mając wiele cykli użytkowania, obejmujących wymianę, naprawę i recykling.

Branża technologiczna jest szczególnie znana z marnotrawstwa, ponieważ regularne aktualizacje, ulepszenia i starzenie się technologii powodują konieczność regularnej wymiany elementów.

Badania wykazują, że produkty elektroniczne zwykle działają o 2-3 lata krócej niż planowano w momencie ich projektowania

Niektóre produkty działają dłużej niż inne – na przykład monitory są zwykle wymieniane co 13 lat, podczas gdy smartfony są wymieniane co dwa lata. Ale wiele produktów psuje się zbyt szybko po zakupie i nie można ich naprawić ani poddać recyklingowi. Duża odpowiedzialność za to spoczywa na plecach samych producentów, ponieważ projektują oni produkty w większości do krótkoterminowego użytku, zamiast projektowania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Produkcja i kupowanie trwalszych produktów ma kluczowe znaczenie dla biznesu pod wieloma względami. Zaczynając od wpływu na środowisko naturalne i kończąc na korzyściach ekonomicznych.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz