Alimenty na dziecko ile wynoszą?

Alimenty na dziecko ile wynoszą?

Obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnienie mu godnych warunku życia i utrzymania. Na wysokość przyznanych alimentów wpływa wiele czynników, których celem jest wskazanie kwoty wystarczającej i sprawiedliwej. Jak oblicza się wysokość alimentów i ile wynoszą najniższe alimenty 2022? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule!

Ile się czeka na sprawę o alimenty 2022?

Aby sprawa o alimenty mogła być rozstrzygnięta, należy wnieść odpowiedni pozew do Sądu. Pozew ten otrzyma sygnaturę sprawy i następnie trafi do Sędziego, który go rozpozna. Czas oczekiwania na rozprawę będzie zależny od tego, czy został on odpowiednio sformułowany, niezależnie od tego, czy jest składany przez rodzica nieletniego, czy też pełnoletnie dziecko. Należy też pamiętać o załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów i podaniu szczegółowych danych stron. W takiej sytuacji na rozprawę poczekamy ok. miesiąca. Może się jednak zdarzy, że przy bardziej skomplikowanych sprawach i dodatkowych wnioskach stron czas ten wydłuży się do kilku miesięcy.

Ile wynoszą najniższe alimenty 2022?

Co prawda nie ma konkretnej kwoty, która jest ustalona prawnie. Tym samym nie może powiedzieć, jakie jest minimum i maksimum na dziecko. Wysokość alimentów uzależniona jest od wielu czynników. W praktyce wygląda to tak, że sądy biorą pod uwagę przede wszystkim, jak wygląda sytuacja materialna obojga rodziców.

Weryfikowane jest, czy jedna ze stron będzie w stanie podołać sobie z określonym zobowiązaniem finansowym w formie alimentów. Sprawdza się też, czy strona pozywająca na alimenty nie będzie naciągała na pieniądze, jakie w rzeczywistości sama mogłaby zarobić. Co jest jeszcze brane pod uwagę przez sąd podczas ustalania wysokości alimentów?

  • wyżywienie oraz ewentualne specjalne potrzeby żywieniowe dziecka,
  • odzież na co dzień z uwzględnieniem każdej pory roku,
  • edukacja podstawowa, jak i zawodowa,
  • opieka zdrowotna i ochrona zdrowia,
  • ochrona majątku,

Wyżej zostały wymienione podstawowe potrzeby dziecka. Jednak często brane są pod uwagę również zajęcia dodatkowe, na jakie uczęszcza lub chciałoby uczęszczać dziecko. Należy pamiętać, że dziecko powinno się rozwijać i mieć taką możliwość, szczególnie jeśli możliwości finansowe rodziców na to pozwalają. Warto wspomnieć o tej kwestii na rozprawie sądowej, pamiętając o dokumentowaniu wszystkiego.

Czy alimenty wlicza się do dochodu 2022?

Alimenty to forma dochodu, jednak nie w każdej sytuacji podlegają opodatkowaniu. Istnieje kilka sytuacji przewidzianych w ustawie o PIT, kiedy to alimenty zwolnione są z podatku dochodowego. Przede wszystkim, co do zasady, powinno się uwzględnić alimenty w zeznaniu podatkowym. Ustawa o podatku dochodowym mówi dokładnie, w jakich sytuacjach jesteśmy zwolnieniu z podatku dochodowego z tytułu otrzymywanych alimentów. W art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT możemy przeczytać, że zwolnione z podatku są następujące dochody:

  • alimenty otrzymywane na rzecz dzieci, przed 25 rokiem życia;
  • alimenty otrzymywane na rzecz dzieci, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny lub renta socjalna (niezależnie od ich wieku);
  • alimenty otrzymywane na rzecz innych osób, po 25 roku życia, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, ale nie przekraczające miesięcznej kwoty 700 zł.

Powyższy zapis w ustawie oznacza, że rodzice, którzy pobierają alimenty na dzieci, nie mają obowiązku odprowadzania za nie podatku i tym samym wykazywać tego dochodu w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Co więcej, takie alimenty nie są też traktowane jako dochód danej rodziny w oczach fiskusa.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz