Whirlpool odnotowuje imponujące wyniki za drugi kwartał i podwyższa prognozę

whirlpool finanse

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) realizuje swoje zobowiązanie, aby być numerem jeden w branży dużego sprzętu AGD na świecie, nieustannie poszukując coraz lepszych rozwiązań dla konsumentów. Spółka ogłosiła dziś wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 r.

 • Wzrost sprzedaży netto plasuje się na poziomie ~32%, za sprawą stałego popytu konsumenckiego oraz działań z zakresu ustalania cen w oparciu o koszty.
 • Marża zysku netto w ujęciu GAAP wyniosła 10,9%, co oznacza wzrost o 1 020 punktów bazowych, a marża EBIT(2) w ujęciu bieżącym (bez uwzględnienia GAAP) osiągnęła wartość 11,4% (wzrost o 640 punktów bazowych).
 • Dostarczone środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły z kolei 646 mln USD, a wolne przepływy pieniężne(4) – 769 mln USD, co wynika głównie z solidnych zysków. Wolne przepływy pieniężne(4) to także efekt zakończenia częściowego przetargu na Whirlpool China(6) oraz zbycia spółki zależnej w Turcji.
 • Prognoza na cały rok 2021 została podwyższona:  zysk na akcję rozwodnioną ma wynieść ~26,95 USD w ujęciu GAAP i ~26,00 USD w ujęciu bieżącym(1). Środki pieniężne z działalności operacyjnej prognozuje się na 1,95 mld USD, a wolne przepływy pieniężne(4) – na 1,70 mld USD.

„Znacząco podnosimy prognozy, aby zdać sprawę z siły naszego biznesu, za którym stoi utrzymujący się popyt konsumencki oraz udane wdrożenie wcześniej ogłoszonych inicjatyw cenowych opartych na kosztach,” poinformował Marc Bitzer, Prezes i Dyrektor Generalny Whirlpool Corporation. „Nasze wyniki za II kwartał oraz rekordowe wyniki z ostatnich trzech lat to najlepszy dowód na to, że potrafimy prężnie działać nawet w niestabilnym otoczeniu.”

Kluczowe wyniki

Wyniki za drugi kwartał 2021 2020(5) Zmiana
Sprzedaż netto (mln USD) 5 324 4 042 1 282 31,7%
Sprzedaż netto bez uwzględnienia kursu wymiany walut (mln USD) 5 186 4 042 1 144 28,3%
Zysk netto GAAP dostępny dla Whirlpool (mln USD) 581 30 551 ni
Bieżący EBIT(2) (mln USD) 607 204 403 197,5%
Zysk GAAP na akcję rozwodnioną 9,15 0,47 8,68 ni
Bieżący zysk na jedną akcję rozwodnioną(1) 6,64 2,07 4,57 220,8%

Przepływy środków pieniężnych

Przepływy pieniężne za cały rok 2021 narastająco 2020 narastająco(5) Zmiana
Środki pieniężne wygenerowane przez (wykorzystane do) działalności operacyjnej (mln USD) 646 (745) 1 391
Wolne przepływy pieniężne (4) (mln USD) 769 (873) 1 642

Najważniejsze dane za kwartał

 • W II kw. zysk na akcję rozwodnioną(1) w ujęciu GAAP plasował się na poziomie 9,15 USD dzięki istotnemu wzrostowi przychodów, wprowadzeniu podwyżek cen w oparciu o koszty oraz zyskowi netto z dezinwestycji.
 • Zysk bieżący (bez uwzględnienia GAAP) na akcję rozwodnioną(1) w wysokości 6,64 USD wynikał z istotnego wzrostu przychodów i realizacji podwyżek cen w oparciu o koszty.

„Osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów, zwiększyliśmy EBIT w każdym regionie na całym świecie i wygenerowaliśmy znaczne przepływy pieniężne, i to poruszając się po niezwykle trudnym otoczeniu makroekonomicznym,“ poinformował Jim Peters, Dyrektor Finansowy Whirlpool Corporation.  „Jesteśmy przekonani, że w przyszłości będziemy dalej w stanie wykorzystywać ulepszenia strukturalne, które wprowadziliśmy w naszej działalności w ciągu ostatnich kilku lat, nieustannie zwiększając wartość dla naszych akcjonariuszy.”

DANE DOT. EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA)

 

Europa, Bliski Wschód i Afryka

 

Kw. II 2021

 

Kw. II 2020

 

Zmiana

Zmiana bez uwzględnienia  wpływu kursu walut
Sprzedaż netto (mln USD) 1 250 836 49,5% 38,8%
EBIT(3) (mln USD) 31 (66) ni
 • Dwucyfrowy wzrost wolumenów we wszystkich kluczowych krajach w ujęciu rok do roku,
 • Marża EBIT (3) wyniosła 2,5%, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku miała ona wartość (7,9%). Taka poprawa była możliwa dzięki bardzo silnemu wzrostowi przychodów oraz działaniom kosztowym.

„Cieszymy się, że udało nam się zamknąć kolejny już kwartał z dwucyfrowym wzrostem w porównaniu zarówno z rokiem 2020, jak i 2019. Potrafiliśmy wykorzystać siłę naszych marek i innowacyjnych produktów” stwierdził Gilles Morel, Prezes Whirlpool EMEA i Wiceprezes Wykonawczy Whirlpool Corporation. „Nasze rentowne wyniki pokazują, że skutecznie wywiązujemy się z podjętych długoterminowych inicjatyw strategicznych oraz potwierdzają doskonałość operacyjną 18 000 pracowników Whirlpool w regionie EMEA”.

PERSPEKTYWY NA CAŁY ROK 2021

 • Zwiększenie wzrostu sprzedaży netto w całym roku 2021 z ~13% do ~16%.
 • Zwiększenie zysku GAAP na akcję rozwodnioną do ~26,95 USD z 23,10 do 24,10 USD.
 • Wzrost zysku bieżącego na akcję rozwodnioną(1) do ~26,00 USD z 22,50 USD do 23,50 USD.
 • Zwiększenie środków pieniężnych z działalności operacyjnej z 1,70 mld USD do 1,95 mld USD.
 • Zwiększenie wolnych przepływów pieniężnych(4) z 1,25 mld USD do 1,70 mld USD.
 • Stopa podatkowa obliczona zgodnie z GAAP na poziomie 22 do 24% w porównaniu z 24 do 26%, a skorygowana stopa podatkowa (bez uwzględniania GAAP) pozostaje bez zmian na poziomie 24 do 26%.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz