Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie przebiega zwykle szybciej od rozwodu z orzeczeniem o winie. Celem zakończenia takiego związku małżeńskiego, najczęściej wystarczająca będzie jedna lub dwie rozprawy. Orzeczenie rozwodu może mieć miejsce tylko na skutek wyroku sądu, który zapadnie przy ustaleniu, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu małżeńskiego pożycia. Zupełny rozkład będzie oznaczać, iż nie istnieją już żadne więzi łączące ze sobą małżonków, nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne i gospodarcze. Z kolei trwały rozkład to ten, który nie da najmniejszych szans na wrócenie do siebie małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie – przebieg rozprawy

Biorąc pod rozwagę rozwód bez orzekania o winie, należy złożyć wraz z drugim z małżonków zgodny wniosek w trakcie rozprawy. Na jego podstawie sąd nie orzeknie o winie. W praktyce będzie to oznaczało, że żadna ze stron nie jest winna rozpadowi małżeństwa. Warto mieć, jednakże na względzie, że początkowa decyzja odnośnie rozwodu za porozumieniem stron bez orzeczenia o winie, ma odwracalny charakter. W przypadku, kiedy podczas rozprawy rozwodowej jeden spośród małżonków zmieni swoje zdanie, zyska prawo do zmodyfikowania wniesionego wcześniej przez siebie wniosku.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – jak go prawidłowo napisać?

Rozwód może być uzyskany wyłącznie na rozprawie odbywającej się w sądzie okręgowym – w naszym kraju nie są podpisywane żadne papiery rozwodowe i nie załatwia się takiej sprawy notarialnie albo przed urzędnikiem. Celem uzyskania rozwodu należy złożyć odpowiedni pozew w sądzie. Stroną będącą inicjatorem, to znaczy składającą pozew, będzie powód. Przeciwnik powoda to pozwany. Jeżeli pozew sporządziła oraz złożyła żona, to ona będzie powodem, a dokładniej powódką, jej procesowy przeciwnik to mąż – pozwany. W pozwie o rozwód zawsze znajdziemy kilka niezbędnych elementów. Będą to z pewnością informacja na temat tego, kiedy oraz gdzie małżonkowie wzięli ślub, jak przebiegało na początku ich małżeństwo, co było przyczyną jego rozpadu, kiedy doszło do ustania więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Istnieją również elementy w pozwie, które zależeć będą od konkretnej sytuacji rozwodzących się małżonków. Na przykład, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, to w pozwie muszą zostać ujęte sprawy mające związek z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi oraz alimentami. Jeżeli powodem rozwodu będzie małżeńska zdrada, warto będzie opisać, kiedy oraz jak się na jej temat dowiedzieliśmy z uwzględnieniem wszelkich szczegółów.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

Jeżeli małżonkowie chcący złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie, mają nieletnie dzieci, to Sąd zawsze będzie rozstrzygał na temat rodzicielskiej władzy, ustalenia miejsca zamieszkania, kontaktów, jak i alimentów na potomstwo. Te sprawy nie będą zależne od rozstrzygania na temat winy małżonków. Decyzje odnośnie do małoletnich dzieci, sąd rozwodowy podejmuje zawsze w wyniku rozważania wszelakich okoliczności całej sprawy. W wielu sytuacjach przed ostateczną decyzją, sąd będzie chciał zasięgnąć opinii psychologa albo opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. Może to być związane z koniecznością wydania odpowiednich psychologicznych opinii, poddaniem ocenie rodzicielskich predyspozycji obu małżonków, jak i zbadaniem więzi nieletnich pociech z rodzicami. Kwestie związane z władzą rodzicielską i kontaktami, mogą być bardzo złożone. Sąd rozwodowy będzie w tym przypadku kierował przede wszystkim dobrem nieletnich dzieci.

Partnerem artykułu jest Kancelaria Sprawy Rodzinne – Radca Prawny Lucyna Szabelska

 

Przeczytaj również

Dodaj komentarz