Poznaj bliżej faktoring online

faktoring online

Wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności? Wcale nie musisz czekać na przelew środków od kontrahenta. Faktoring online to rozwiązanie dedykowane firmom zainteresowanym poprawą swojej płynności finansowej. Brzmi zachęcająco? Dowiedz się więcej o faktoringu.

Czym jest faktoring?

Definicja faktoringu brzmi następująco: to usługa finansowa, w ramach której wyspecjalizowana firma wykupuje nieprzeterminowane wierzytelności podmiotów gospodarczych z tytułu np. wykonanych usług. Można też prościej: faktoring pozwala niemal natychmiast uzyskać dostęp do środków z faktur, które kontrahenci opłacą dopiero za jakiś czas. Na stronie https://pragmago.pl/faktoring-online/ można przeczytać, że faktoring to „zamienianie faktur na gotówkę”.

Jeszcze do niedawna faktoring był dostępny wyłącznie dla dużych podmiotów gospodarczych. Dziś firmy faktoringowe coraz częściej proponują faktoring również przedsiębiorcom działającym na mniejszą skalę.

Jak przebiega proces faktoringu?

Proces faktoringu nie jest skomplikowany. Jeżeli uważasz, że Twoja firma zyska na tym rozwiązaniu, to w pierwszej kolejności musisz wybrać ofertę – znaleźć firmę faktoringową, która zaproponuje Ci korzystne rozwiązanie.

Po podpisaniu umowy z firmą faktoringową:

  • wystawiasz faktury (jak dotychczas) – przekazujesz je swoim klientom i dodatkowo firmie faktoringowej,
  • otrzymujesz na swój rachunek bankowy środki z faktury – maksymalnie w ciągu kilku dni, a często jeszcze tego samego dnia,
  • rozliczasz się z firmą faktoringową lub otrzymuje ona przelew bezpośrednio od Twojego klienta.

Jakie strony biorą udział w procesie faktoringu?

Standardowo w transakcji biorą udział dwie strony – Twoja firma i Twój kontrahent. Jeżeli zdecydujesz się na faktoring, pojawia się trzeci podmiot – faktor. Wówczas Ty – jako druga strona umowy faktoringowej – będziesz określany jako „faktorant”. Co jednak ważne, Twoi klienci wcale nie muszą wiedzieć, że korzystasz z faktoringu. Będzie to wówczas tzw. faktoring niejawny – przeciwieństwo faktoringu jawnego, który zakłada pełną transparentność i poinformowanie kontrahenta o korzystaniu z tej usługi.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring jawny i niejawny to nie wszystkie rodzaje faktoringu. Podziału dokonuje się, uwzględniając różne parametry.

Podział faktoringu ze względu na różne czynniki – przykłady:

  • zakres ryzyka – faktoring pełny (ryzyko niezapłacenia przez Twojego kontrahenta faktury ponosi wyłącznie faktor), faktoring niepełny (ryzyko ponosisz Ty) i faktoring mieszany (ryzyko zostaje rozłożone między Ciebie a faktora),
  • terytorium – w ten sposób wyróżnia się faktoring krajowy i faktoring międzynarodowy,
  • zakres usług – do firmy faktoringowej możesz przekazywać wszystkie faktury (faktoring globalny) lub wyłącznie wybrane dokumenty (faktoring pojedynczy).

Dlaczego warto wybrać faktoring?

Powodów, aby zainteresować się faktoringiem, jest wiele. Podstawowy argument to oczywiście natychmiastowe uzyskanie środków wynikających z wystawionych faktur. Dodatkowo korzystając z faktoringu, nie obniżysz zdolności kredytowej swojego przedsiębiorstwa – gdyby było to konieczne, Twoja firma będzie mogła starać się o kredyt czy pożyczkę. Do finansowych korzyści należy zaliczyć też możliwość wyeliminowania ryzyka – dotyczy to zwłaszcza faktoringu pełnego i częściowo mieszanego.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz