Na czym konkretnie polegają roboty drogowe i kiedy się je przeprowadza?

roboty drogowe

Roboty drogowe to nieodłączny element życia każdego kierowcy i mieszkańca miasta czy wsi. Chociaż często kojarzone z utrudnieniami, są one konieczne do utrzymania naszych dróg w dobrym stanie. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie są roboty drogowe, jakie są ich rodzaje oraz kiedy przeprowadza się tego rodzaju prace.

Rodzaje robót drogowych

Na roboty drogowe składają się różnorodne prace, które mają na celu utrzymanie dróg w odpowiednim stanie technicznym. Pierwszym rodzajem są prace konserwacyjne, które obejmują bieżące naprawy nawierzchni, usuwanie śniegu, koszenie trawników czy wymianę oznakowania pionowego i poziomego. Kolejnym rodzajem robót drogowych są remonty, których celem jest przywrócenie parametrów technicznych drogi do stanu zgodnego z normami. Remont może być częściowy (np. naprawa chodnika) lub generalny (np. przebudowa całej drogi). Ostatnim typem są roboty budowlane, które obejmują budowę nowych dróg, mostów, wiaduktów oraz innych obiektów inżynieryjnych.

Czas przeprowadzenia robót drogowych

Wybór terminu przeprowadzenia robót drogowych zależy zarówno od rodzaju pracy, jak i warunków pogodowych. Prace konserwacyjne, takie jak usuwanie śniegu czy koszenie trawników, przeprowadza się w miarę potrzeb, związanych z sezonem czy aktualnymi warunkami atmosferycznymi. Remonty drogowe zwykle przeprowadza się w okresie wiosenno–letnim, gdy temperatura jest odpowiednia dla prac związanych z naprawą czy wymianą nawierzchni.

Zasady organizacji ruchu podczas robót drogowych

Podczas wykonawstwa robót ziemnych szczególnie ważna jest odpowiednia organizacja ruchu, by uniknąć kolizji czy utrudnień dla kierowców oraz ekip remontowych. Na początku ustala się plan organizacji ruchu, który zawiera informacje o tymczasowym oznakowaniu i wyznaczeniu objazdów. Następnie na drodze instalowane są odpowiednie znaki drogowe informujące o prowadzonych pracach oraz ograniczeniach prędkości.

Utrudnienia dla kierowców

Roboty drogowe niestety zwykle niosą ze sobą utrudnienia dla kierowców, takie jak długotrwałe korki, zmiana przebiegu dróg czy ograniczenia prędkości. Aby uniknąć problemów, warto wcześniej sprawdzić informacje o planowanych remontach na stronach internetowych zarządców dróg czy w serwisach informacji drogowej. Planując podróż, warto również uwzględnić możliwość wystąpienia korków czy objazdów i zaplanować dodatkowy czas na dotarcie do celu.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz