Jak dotrzeć do osób wykluczonych cyfrowo w opiece zdrowotnej?

opieka online

W wyniku pandemii na pierwszy plan wysunęło się znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece zdrowotnej. Wirtualne konsultacje za pośrednictwem telefonu lub aplikacji tzw. teleporady, stały się pierwszym kontaktem pomiędzy pacjentami a lekarzami, a w momencie wdrażania programów szczepień to e-maile i SMS-y służą do informowania ludzi, o możliwości skorzystania z Internetu w celu zarezerwowania sobie szczepionki. Komunikacja cyfrowa i wirtualne konsultacje mogą dobrze się sprawdzić dla osób, które z łatwością korzystają ze smartfonów i Internetu, jednak nie każdy ma dostęp lub możliwość korzystania z narzędzi cyfrowych. Jak więc usługi zdrowotne mogą uzupełnić lukę, która powstała między pacjentami korzystającymi z cyfrowych rozwiązań a tymi co z nich nie korzystają?

Cyfrowy podział

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ilość użytkowników Internetu wzrosła o 1,5 miliona osób, a 29% z nich uważa, że poprawiło swoje umiejętności cyfrowe w okresie lockdownu. Chociaż to dobra wiadomość, w raporcie Federacji Konsumentów pt. „Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z internetu i komputera w wybranych grupach społecznych”, czytamy, że 4,51 mln Polaków (GUS, 2019) nigdy nie korzystało z sieci.

Internet i wykluczenie cyfrowe nie są nowymi zagadnieniami. Im starsza osoba, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie wykluczona cyfrowo, powyższą informację uzupełnia fakt, iż 3,63 mln osób, czyli 80,4% ogółu niekorzystających z sieci, jest w wieku 55 – 74 lat.

Ta przepaść cyfrowa została uwydatniona podczas pandemii, a od starszych pokoleń i innych mniejszościowych grup ludności oczekuje się poruszania się po złożonych systemach online w celu uzyskania dostępu do szczepionek, testów i wizyt lekarskich. Ponieważ pandemia przyśpieszyła transformację cyfrową, proces dostosowywania usług opieki zdrowotnej systematycznie rośnie, a co za tym idzie pogłębia się przepaść cyfrowa między pacjentami.

Zapewnienie dostępu dla wszystkich

Co zatem może zrobić służba zdrowia, aby zapewnić dostępność dla wszystkich pacjentów, również tych nie mających dostępu do Internetu i telefonu?

Chociaż istnieją mocne argumenty biznesowe przemawiające za korzyściami płynącymi z poprawy integracji cyfrowej, dążenie do zmniejszenia liczby wykluczonych cyfrowo musi mieć na uwadze zwrot „gdziekolwiek jest to stosowne”. Dzieje się tak, ponieważ chociaż istnieją korzyści z bycia online, może to mieć również wyraźne wady. Oszustwa, cyberprzestępczość, nękanie w Internecie, fałszywe wiadomości to tylko niektóre z zagrożeń, z którymi szczególnie trudno sobie poradzić osobom, które nie są biegłe w poruszaniu się po Internecie. Bycie offline może być rozsądnym i pozytywnym wyborem życiowym, a chociaż transformacja cyfrowa w opiece zdrowotnej poprawia opiekę nad pacjentami i obniża koszty, usługi zdrowotne muszą nadal wspierać tych, którzy z wyboru lub z konieczności polegają na usługach opieki zdrowotnej offline.

Służba zdrowia nie może zrezygnować jeszcze z papieru

Ważne jest wspieranie zarówno cyfrowych, jak i tych „papierowych” czynności biurowo – administracyjnych.

Rozwój hybrydowej (cyfrowej i analogowej) komunikacji z pacjentem może pomóc zlikwidować przepaść cyfrową. Korzystanie z drukowanej komunikacji z pacjentem może uzupełniać kontakt poprzez pocztę elektroniczną, aplikacje, telefon i wiadomości tekstowe, zapewniając każdemu pacjentowi dostęp do informacji.

– Myśląc o infrastrukturze IT, organizacje opieki zdrowotnej powinny wykorzystać infrastrukturę druku nowej generacji jako platformę usługową opartą na chmurze, która łączy się z innymi systemami online, aby zapewnić skuteczną komunikację dla wszystkich pacjentów, w tym prosty wydruk papierowy. Systemy i Urządzenia Lexmarka potrafią zintegrować się z każdym z głównych systemów informatycznych działających w polskich placówkach służby zdrowia.  – mówi Michal Miłek, Key Account Manager, Lexmark Polska.

Rozwiązania te są szczególnie przydatne w szpitalach i klinikach, które obsługują pacjentów ze słabym dostępem do Internetu w celu zapewnienia im dostępu do informacji i porad w formacie, która im odpowiada.

– W Lexmark oferujemy nowoczesne rozwiązania dla służby zdrowia, które pozwalają lekarzom i członkom personelu szybko docierać do informacji potrzebnych do zapewnienia pacjentom lepszej opieki przy niższych kosztach.  Usługi te sprawdzają się zarówno w świecie cyfrowym jak i analogowym. – dodaje Michal Miłek.

Patrząc na post-pandemiczny świat, życie i praca nie wrócą już do poprzedniego stanu. Dzięki chmurze, która jest obecnie powszechnie używana do przechowywania aplikacji i danych, informacje i konsultacje dotyczące opieki zdrowotnej są bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, a zapotrzebowanie na tę łatwość dostępu będzie nadal rosło dla tych. Dopóki nie stanie się to powszechne, opieka zdrowotna musi świadczyć usługi również w świecie analogowym.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz