Danfoss ogłasza najlepsze w historii wyniki za pierwsze półrocze

nowe mozliwosci

NORDBORG, DANIA – W pierwszej połowie 2021 r. sprzedaż spółki Danfoss wzrosła do 3,3 mld EUR – oznacza to, że była o 18% wyższa w walucie lokalnej. Danfoss odnotował znaczny wzrost we wszystkich regionach, mimo tego, że niektóre części świata nadal odczuwają skutki pandemii COVID-19. Przedsiębiorstwo kontynuowało znaczące inwestycje w innowacje (B+R) – ich wielkość była równa 4,7% wartości sprzedaży. Spółka Danfoss odnotowała jednocześnie 45% wzrost zysków operacyjnych. Wynik EBITA wyniósł 449 mln EUR, co oznacza, że zysk operacyjny przekroczył poziom osiągnięty w pierwszej połowie 2019 r., czyli przed epidemią COVID. Zysk netto zwiększył się o 74% i wyniósł 286 mln EUR. 

„Jestem niezwykle dumny z tego, że mogę przedstawić najlepsze w naszej historii wyniki za pierwsze półrocze. Odnotowaliśmy rekordowo wysoki poziom zysków, rentowności i przepływów pieniężnych. W czasach, w których zmagamy się z coraz bardziej widocznymi skutkami zmian klimatycznych, które zostały potwierdzone w opublikowanym niedawno raporcie IPCC, Danfoss pełni rolę lidera procesu transformacji zmierzającego do osiągnięcia neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości. Nasza wysoka zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji,  możliwości badawczo-rozwojowe oraz gotowe do natychmiastowego wdrożenia energooszczędne, niskoemisyjne i zwiększające poziom elektryfikacji rozwiązania przyczyniają się znacząco do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko”- zauważa Kim Fausing, CEO Danfoss.

„Dzięki tak doskonałym wynikom jesteśmy gotowi na drugą połowę roku. Z radością informujemy o sfinalizowaniu transakcji przejęcia Eaton Hydraulics i witamy w naszych szeregach 10 tysięcy nowych współpracowników. Dopiero rozpoczynamy naszą wspólną podróż – dwa utalentowane i wysoce kompetentne zespoły połączyły siły, by stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem technologicznym dla naszych klientów i dystrybutorów „- dodaje Kim Fausing.

„Podobnie jak inne firmy na całym świecie, zmagaliśmy się z wieloma wyzwaniami w naszym łańcuchu dostaw, które były spowodowane zakłóceniami logistycznymi, niedoborem komponentów elektronicznych oraz wzrostem cen surowców i usług transportowych. Wszystkie nasze jednostki biznesowe robią wszystko co w ich mocy, by jak najlepiej służyć naszym klientom i zminimalizować negatywny wpływ powyższych zjawisk. Pragnę podziękować również wszystkim pracownikom Danfoss za doskonały wysiłek zespołowy oraz za wytrwałość, jaka charakteryzuje ich działania podejmowane w czasie pandemii. Jestem niezwykle dumny z tego, że kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem cały czas pozostają naszym priorytetem. Dzięki takiemu podejściu dbamy o naszych pracowników, klientów oraz o społeczności, w których działamy, gwarantując jednocześnie skuteczną realizację naszej strategii rozwoju” – podsumowuje Kim Fausing.

Wyniki dla Polski

Najważniejsze dane za pierwsze półrocze 2021 r.

  • Sprzedaż wzrosła o 14% do 3,265 mld EUR (I połowa 2020: 2,864 mld EUR), co odpowiada 18% wzrostowi w walucie lokalnej.
  • Zysk operacyjny przed amortyzacją związaną z przejęciem (EBITA) wzrósł o 45% do 449 mln EUR (I połowa 2020: 309 mln). Marża EBITA wzrosła do 13,8% (I połowa 2020: 10,8%).
  • Zysk netto wyniósł 286 mln EUR (I połowa 2020: 164 mln EUR) i był o 74% wyższy niż w pierwszej połowie ubiegłego roku.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem fuzji i przejęć wzrosły do 63 mln EUR (I połowa 2020: 33 mln EUR).
  • Inwestycje w innowacje (B+R) osiągnęły wysoki poziom 154 mln EUR (I połowa 2020: 130 mln), co odpowiada 4,7% sprzedaży (I połowa 2020: 4,6%).

Perspektywa na rok 2021

Jeżeli chodzi o samą spółkę Danfoss, nie uwzględniając Eaton Hydraulics, to oczekujemy powiększania lub utrzymania naszego udziału rynkowego, przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie rentowności mierzonej za pomocą marży (w porównaniu z poziomem z 2020 r.). Wynika to z inwestycji w rozwój nowych produktów i rozwiązań.

Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące dodatkowej sprzedaży realizowanej przez Eaton Hydraulics po przejęciu tej spółki, Danfoss spodziewa się znacznego wzrostu sprzedaży Grupy za rok 2021. Oczekujemy, że na rentowność wpłyną takie czynniki, jak alokacja ceny nabycia, amortyzacja, a także koszty integracji związane z fuzją z Eaton Hydraulics. Przejęcie zostało sfinansowane długiem i będzie skutkować wzrostem kosztów finansowych.

Danfoss kontynuuje prace nad tym, by już w roku 2021 nasza zlokalizowana w miejscowości Nordborg centrala o powierzchni 250,000 m2 stała się całkowicie neutralna klimatycznie dzięki wykorzystaniu pochodzącej z zielonych źródeł energii elektrycznej. Zamierzamy zaspokoić zapotrzebowanie ogrzewanie za pomocą neutralnego pod względem CO2 ciepła sieciowego. Będziemy w tym celu wykorzystywać nadmiar ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych oraz centrów danych, a także poprzez instalację pomp ciepła – innymi słowy, dzięki zastosowaniu naszych własnych rozwiązań. Danfoss zobowiązuje się do pełnej dekarbonizacji swojej działalności na całym świecie do 2030 roku.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz