Cosentino zaangażowane w przyszłość

inwestowanie w nieruchomosci

Świętując tegoroczny Dzień Ziemi, warto zwrócić szczególną uwagę na firmy powiązane z architekturą, które poświęcają swój czas i zasoby, wykazując szczególną dbałość o zrównoważony rozwój. Dla Cosentino energooszczędne technologie produkcji, zamknięty obieg czy używanie materiałów pochodzących z recyklingu to już codzienność, pozwalająca na realne zmniejszenie negatywnego wpływu działalności zakładów produkcyjnych na środowisko. Takie podejście napawa nadzieją, że coraz więcej podmiotów wytwarzających materiały wykończeniowe będzie dążyć do zbudowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich.  

Najlepsi w ekologicznym zarządzaniu produkcją

Media, ekolodzy i aktywiści zgodnie twierdzą, że w obliczu kryzysu klimatycznego zaangażowanie w ochronę środowiska powinno być dla branży budowlanej jednym z priorytetów. Przejście na bardziej ekologiczne zarządzanie produkcją jest jednak bardzo złożone i wymaga kompleksowego podejścia, ponieważ tego rodzaju zmiany wymagają zaangażowania na każdym etapie powstawania produktu. Dzięki zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, Cosentino, światowy lider w produkcji i dystrybucji powierzchni dla architektury i projektowania wnętrz, może poszczycić się w tej materii najbardziej spektakularnymi wynikami pośród firm ze swojego sektora.

Nowe standardy wśród architektów

Budynki komercyjne i mieszkalne odpowiadają za prawie połowę całkowitego zużycia energii na świecie. Wytwarzają również 40% emisji gazów cieplarnianych, zużywają 25% całej wody pitnej i stanowią 20% wszystkich odpadów stałych wytwarzanych w krajach rozwiniętych. Świadomi architekci reagują na tę sytuację za pomocą zrównoważonych strategii projektowych oraz stosowania materiałów wykończeniowych minimalizujących szkody dla środowiska, takich jak spiek Dekton czy konglomerat Silestone od Cosentino.

Rewolucyjna technologia produkcji

Tylko w 2019 roku firma Cosentino przeznaczyła aż 11,8 mln USD na uruchomienie aktywów związanych z zarządzaniem środowiskowym oraz 9,1 mln USD na wydatki na ochronę środowiska. Hiszpanie zwiększyli także wskaźnik recyklingu odpadów o 30%. W większości kolekcji konglomeratu Silestone już teraz mamy do czynienia z technologią HybriQ, a wkrótce ze strony Cosentino czeka nas jeszcze większa rewolucja. W najbliższych miesiącach zaprezentowany zostanie nowy wariant technologii HybriQ+, z udziałem minimum 20 % materiałów pochodzących z recyklingu!

Efektywność wykorzystania surowców

W Cosentino wprowadzono już przełomowe rozwiązania, takie jak zamknięty obieg poprzez ciągłość wykorzystywania wody, ponowne wykorzystanie pozostałości materiałów na nowe produkty (w 2019 roku wyprodukowano aż 1,5 miliona m2 produktów przy użyciu materiałów odzyskanych lub poddanych recyklingowi), przywracanie dawnego krajobrazu poprzez rozległe nasadzenia pasów zieleni czy użycie energii elektrycznej ze 100% certyfikowanych źródeł odnawialnych. Spośród tych pionierskich i innowacyjnych projektów, na szczególną uwagę zasługuje także budowa i uruchomienie samodzielnego zakładu przetwarzania odpadów w Parku Przemysłowym firmy w Cantorii.

Zrównoważona przyszłość

Prowadzone działania utwierdzają w przekonaniu, że Cosentino traktuje ochronę środowiska jako jedno z najważniejszych zobowiązań w swej działalności. Minimalizowanie wpływu działalności generowanej przez produkcję jest kluczowe do pomiaru śladu węglowego, a także strategii jego redukcji i kompensacji. Aspekty związane z efektywnym wykorzystaniem zasobów, gospodarką odpadami, emisją do atmosfery i składowaniem uwzględniane są w całym łańcuchu produkcyjnym. Wpływa to na zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ochronę bioróżnorodności i ekosystemów w środowisku, w których Cosentino prowadzi swą działalność. Zmiany w kierunku wydajnej produkcji materiałów, poprawa efektywności wykorzystania surowców, redukcja wytwarzanych odpadów i wydłużenie cyklu życia produktów, poprzez ich ponowne wykorzystanie i długoletnią trwałość, powinny być drogowskazem dla całej branży. To droga, którą naprawdę warto podążać.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz